Danh mục

  Nghe nhạc gì đời nở hoa

  Có bao giờ bạn đang đi trên đường, bỗng bạn nghe quán cafe nào đó đang mở bài hát đúng cái bài ngày xưa bạn chia tay người yêu, bạn thất tình bạn toàn nghe nó. Cái hình ảnh bạn và người yêu bạn cãi nhau như thế nào, chia tay đau khổ dằn xé đau lớn lòng ra làm sao, nó hiện lên rõ mồng một trong tâm trí của bạn (bạn cảm tưởng như chuyện đó vừa mới xảy ra) Nếu có. Thì cho tôi hỏi bạn rằng: “Một bài nhạc buồn nó gợi lại hình ảnh buồn…

  Có bao giờ bạn đang đi trên đường, bỗng bạn nghe quán cafe nào đó đang mở bài hát đúng cái bài ngày xưa bạn chia tay người yêu, bạn thất tình bạn toàn nghe nó.

  Cái hình ảnh bạn và người yêu bạn cãi nhau như thế nào, chia tay đau khổ dằn xé đau lớn lòng ra làm sao, nó hiện lên rõ mồng một trong tâm trí của bạn (bạn cảm tưởng như chuyện đó vừa mới xảy ra)

  Nếu có.

  Thì cho tôi hỏi bạn rằng: “Một bài nhạc buồn nó gợi lại hình ảnh buồn trong tâm trí bạn. Thì một bài nhạc vui có gợi lên hình ảnh vui trong tâm trí bạn không?”

  Câu trả lời là “có thể có hoặc có thể không”

  Vì sao?

  Vì nếu trong tâm trí của bạn có sẵn hình ảnh vui thi nó mới hiện lên được.

  Còn trong tâm trí của bạn không có sẵn hình ảnh vui thì lấy gì nó hiện lên, nhưng mà nếu bạn nhập tâm nghe bài hát vui thì tôi chắc chắn với bạn rằng:

  Dù trong tâm trí bạn có hay không hình ảnh vui thì cơ thể của bạn cũng cảm nhận được sự vui từ bài nhạc đó tác động vào não của bạn.

  Âm nhạc là thứ rất vi diệu, là một trong những thứ tác động trực tiếp vào não bộ của bạn.

  Vì thế nên, nếu muốn cuộc đời của bạn nở hoa. Hãy chỉ nghe nhạc vui thôi nhé.

  (nhạc buồn hạn chế tối đa nhất có thể, vì bạn chưa biết và sử dụng thành thạo công thức biến chuyện buồn thành chuyện vui.)

  Tôi sẵn sàng đọc mail phản hồi từ bạn.

  Hãy chia sẻ với tôi trải nghiệm nghe nhạc vui tác động như thế nào tới não bộ của bạn nhé.

  Tất cả vì lối sống Siêu hạnh phúc trọn đời của bạn.

  Yêu thương,

  Hồ Vĩnh Thùy Linh