Xóa trì hoãn, tạo hành động

Nếu như bạn vẫn còn đang do dự, vẫn đang trì hoãn những kế hoạch của mình. Vẫn đang chưa biết mình sẽ làm gì, sẽ bắt đầu thế nào thì khóa học này là dành cho bạn. Bạn sẽ nhận thức được việc mình phải làm, nên làm và cần làm. Bạn sẽ có […]

Bởi Hồ Vĩnh Thùy Linh Chưa được phân loại

Về khóa học này

Nếu như bạn vẫn còn đang do dự, vẫn đang trì hoãn những kế hoạch của mình. Vẫn đang chưa biết mình sẽ làm gì, sẽ bắt đầu thế nào thì khóa học này là dành cho bạn. Bạn sẽ nhận thức được việc mình phải làm, nên làm và cần làm. Bạn sẽ có thể xóa tan những tri hoãn, những thứ khiến cho dự định của bạn vẫn chưa thực hiện được. Biến những trì hoãn thành hành động, thực hiện ngay để kế hoạch không chỉ mãi là kế hoạch. Tạo nên hành động để có thể gặt hái được thành công.

Hiển thị thêm

Nội dung khóa học

Xóa tan trì hoãn, tạo hành động

 • Giới thiệu về khóa học
  04:13
 • 3 giai đoạn trong để xóa tan trì hoãn
  01:18
 • Nguyên lý cốt lõi
  02:07
 • Câu chuyện thực tế
  13:28
 • Nguyên nhân gốc rễ
  12:54
 • Chìa khóa then chốt
  09:31
 • Hành động thực tế
  09:28

Đánh giá khóa học

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá